• w trakcie
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2004

Doświadczenie

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 w m. Grójec Wielki wraz z budową mostu przez rzekę Obrę

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: w trakcie

Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Kościana w ciągu drogi wojewódziej nr 308 Grodzisk Wlkp. - Kościan - Kunowo

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: w trakcie

Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie

Inwestor: Miasto Konin, plac Wolności 1, 62-500 Konin

Data opracowania: w trakcie

Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Krzesiny

Inwestor: Powiat Poznański - Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

Data opracowania: w trakcie

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy mostu Chrobrego w Poznaniu

Inwestor: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

Data opracowania: w trakcie

Opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji „Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Wągrowiec – Rogoźno

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: w trakcie

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przeprawy mostowej przez Wartę w m. Biechowy wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, w ciągu drogi powiatowej nr 3117P, w ramach Programy Mosty dla Regionów

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie, ul. Świętojańska 20D 62-500 Konin

Data opracowania: w trakcie

Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Zawada – Jełowa

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole

Data opracowania: w trakcie

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, ul. Toruńska 200, 62-600 Koło

Data opracowania: w trakcie

Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania: Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy - Szamotuły - Oborniki - Murowana Goślina

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: w trakcie

Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa (przebudowa) ulicy Rogozińskiej w Wągrowcu

Inwestor: Gmina Miejska Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec

Data opracowania: w trakcie

Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie

Inwestor: Gmina Międzychód ul. M. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

Data opracowania: w trakcie

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 na odcinku Krotoszyn – Sulmierzyce, polegająca na budowie ścieżki rowerowej

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: w trakcie

Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej rozwiązań projektowych układu drogowego dla rozbudowy dróg: Krośniewickiej i Świętowidzkiej na osiedlu Zieliniec w Poznaniu

Inwestor: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

Data opracowania: w trakcie

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądki w wraz z infrastrukturą techniczną, ścieżkami rowerowymi i ciągami komunikacyjnymi

Inwestor: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

Data opracowania: w trakcie

Dopiewo - wykonanie dokumentacji technicznej na budowę przejścia dla pieszych łączącego parking z peronem kolejowym

Inwestor: Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo

Data opracowania: w trakcie

Przebudowa/rozbudowa drogi nr 2739/P Buk-Wiktorowo, gmina Buk, powiat poznański, województwo wielkopolskie

Inwestor: Powiat Poznański - Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

Data opracowania: w trakcie

Poprawa odwodnienia pasa drogowego ulicy Głównej w m. Biernatki (DP nr 2468P) na odc. od m. Bnin do skrzyżowania z ulicą Dębiecką w m. Biernatki gm. Kórnik

Inwestor: Powiat Poznański - Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

Data opracowania: w trakcie

Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulic: Ogrodowej, Rabowickiej, Szkolnej, Karalusa w m. Siekierki Wielkie gm. Kostrzyn wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii oraz podjęciem innych czynności niezbędnych do opracowania dokumentacji

Inwestor: Urząd Miasta Kostrzyn ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn

Data opracowania: w trakcie

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Dębowej w Skórzewie

Inwestor: Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 15 62-070 Dopiewo

Data opracowania: w trakcie

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na "Przebudowę skrzyżowania ul. Ratajczaka z ul. Przemysłową w Międzychodzie

Inwestor: Gmina Międzychód ul. M. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

Data opracowania: w trakcie

Przebudowa skrzyżowania ul. Rogozińskiej z ul. Bartodziejską

Inwestor: Gmina Miejska Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec

Data opracowania: w trakcie

Poprawa bezpieczeństwa komunikacji drogowej poprzez budowę ścieżki rowerowej i przebudowę przystanków autobusowych w Grobi

Inwestor: Gmina Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków

Data opracowania: w trakcie

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Bernardynka w Koninie

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Koninie, ul. Zakładowa4, 62-510 Konin

Data opracowania: w trakcie

Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania: Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: w trakcie

Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. 3-05-14-209-1 "Poznań - sieć wodociągowa w ul. Krośniewickiej", sieć 1, sieć 2

Inwestor: Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań

Data opracowania: w trakcie

Opracowanie projektu budowlanego dla „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 264 Kleczew – Konin w m. Władzimirów

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: w trakcie

Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania: Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Kalisz –Gostyczyna

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: w trakcie

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbiórka i budowa dwóch mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383 w km 6+292 i 7+728 w m. Walim

Inwestor: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław

Data opracowania: w trakcie

Opracowanie projektu oblicowania muru M06 dla zadania pn. "Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków - Rabka Zdrój na odcinku Naprawa- Skomielna Biała w km od k. 721+170 do ok. 724+220 wraz z budową tunelu"

Inwestor: Webuild S.p.A. Oddział w Polsce, ul. Złota 59 lok. L07, 00-120 Warszawa

Data opracowania: w trakcie

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Kwiatowej w m.Bielsko

Inwestor: Aqualift sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 24a, 64-400 Międzychód

Data opracowania: w trakcie

Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Bobolickiej i Łobeskiej

Inwestor: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

Data opracowania: w trakcie

Projekt budowlany dla skrzyżowania ul. Szczepankowo / Skibowa

Inwestor: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

Data opracowania: w trakcie

Przebudowa przepustu w ciągu DW 303 w km 36+365 (Siedlec)

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: w trakcie

Wymiana dylatacji blokowej na modułową na moście w ciągu DW 434 na obwodnicy Śremu, km 31+180

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: w trakcie

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 467 Ciążeń - Golina w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odc. Sługocinek - Myślibórz

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: w trakcie

Rozbudowa ul. Ludwiczaka w Gnieźnie - dokumentacja

Inwestor: Urząd Miejski w Gnieźnie, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno

Data opracowania: w trakcie

Przebudowa ul. Żagańskiej i Bochaterów Getta w Żarach - aktualizacja

Inwestor: Gmina Żary pl. Rynek 1, 68-200 Żary

Data opracowania: w trakcie

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Budowę drogi gminnej - ul. Gazownicza w Międzychodzie"

Inwestor: Gmina Międzychód ul. M. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

Data opracowania: w trakcie

Rozbudowa drogi krajowej nr 92 w pobliżu m. Wilkowo polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego wiaduktu nad PKP wraz z dojazdami

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra

Data opracowania: w trakcie

Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń - Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460, gm. Luboń i Mosina

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

Data opracowania: w trakcie

Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Strykowo w ciągu drogi krajowej nr 32

Inwestor: PORR S.A. ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa

Data opracowania: w trakcie

Budowa drogi gminnej zlokalizowanej – Robakowo, gmina Kórnik - ROBAKOWO JLL

Inwestor: Panattoni Development Europe sp. z o.o. ul. Plac Europejski 1 00-844 Warszawa

Data opracowania: w trakcie

Budowa drogi gminnej – Robakowo, gmina Kórnik - TARGI

Inwestor: Panattoni Development Europe sp. z o.o. ul. Plac Europejski 1 00-844 Warszawa

Data opracowania: w trakcie

Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie wykonanej dokumentacji koncepcyjnej w zakresie budowy dróg na osiedlu Zieliniec: ul. Świętowidzkiej (odc. Dzicza-Sarnia); ul. Świętowidzkiej na odcinku od ulicy Warszawskiej do wybudowanego odcinka z placem do zawracania przed ul. Warszawską.

Inwestor: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

Data opracowania: w trakcie

Opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji „Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Wągrowiec – Rogoźno"

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: w trakcie

Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie”

Inwestor: Miasto Konin, Plac Wolności 1, 62-500 Konin

Data opracowania: w trakcie

Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania: Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka”

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: w trakcie

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz prowadzenie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Dąbrówka – dokumentacja projektowa dla budowy drogi wzdłuż torów na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Widok wraz z odwodnieniem i oświetleniem

Inwestor: Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo

Data opracowania: w trakcie

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 na odcinku Krotoszyn – Sulmierzyce, polegająca na budowie ścieżki rowerowej”

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: w trakcie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w pasie drogi powiatowej nr 2489P (ul. Sportowa) przy skrzyżowaniu z ul. Kasztanową w m. Tulce, gmina Kleszczewo

Inwestor: Powiat Poznański - Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

Data opracowania: w trakcie

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy - Szamotuły - Oborniki - Murowana Goślina.

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: w trakcie

„Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Krzesiny”

Inwestor: Powiat Poznański - Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

Data opracowania: w trakcie

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądki w wraz z infrastrukturą techniczną, ścieżkami rowerowymi i ciągami komunikacyjnymi.

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

Data opracowania: w trakcie

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P"

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, ul. Toruńska 200, 62-600 Koło

Data opracowania: w trakcie

Zadanie A - budowa ul. Niezłomnych na odcinku od ul. T. Kościuszki do Stawu Edy

Inwestor: Miasto Luboń, P. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń

Data opracowania: w trakcie

Zadanie B - Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kotowo w Poznaniu oraz ul. Niezłomnych w Luboniu - projekt 1 i projekt 2

Inwestor: Aquanet S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań

Data opracowania: w trakcie

Opracowanie projektu budowlanego dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 153 w m. Gajewo

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: w trakcie

Wykonanie dokumetacji projektowo-kosztorysowej na "Budowę drogi gminnej - przedłużenie ul. Kwiatowej w m. Bielsko"

Inwestor: Gmina Międzychód ul. M. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

Data opracowania: w trakcie

Przebudowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską

Inwestor: Gmina Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica

Data opracowania: w trakcie

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn - Odolanów - Ostrzeszów na odcinku od DK 25 do Szklarki Myślniewskiej, część II - odc. od ok.. Km 0+480 do km 4+445

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: w trakcie

Opracowanie projektu budowlanego dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od m. Margonin - do m. Durowo

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: w trakcie

Koncepcja Programowa wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy obwodnicy miejscowości Kamionna w ciągu drogi krajowej nr 24

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań

Data opracowania: w trakcie

Projekt przebudowy ulicy Półwiejskiej na odcinku od DK 92 do ul. Granicznej

Inwestor: Urząd Miasta Kostrzyn ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn

Data opracowania: w trakcie

Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku od DW 431 do S11

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: w trakcie

Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 od skrzyżowania z drogą krajową nr 15 do drogi krajowej nr 92

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: w trakcie

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na wykonanie budowy ulicy Ożarowskiej na odc. od ul. Głuszyna do ul. Czernichowskiej oraz budowy chodnika i DDR na odc. od ul. Czernichowskiej do ul. Łysogórskiej

Inwestor: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

Data opracowania: w trakcie

Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 197 Pawłowo Skocie - Kiszkowo wraz z budową nowego mostu nad rzeką Mała Wełna

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 01.2022

Budowa drogi łączącej ul. Mickiewicza z obwodnicą w ramach zadania pn. „Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 1895P z planowaną obwodnicą Wronek” w formule zaprojektuj i wybuduj

Inwestor: Colas Polska Sp z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie k/Poznania

Data opracowania: 09.2021

Opracowanie dokumentacji budowy 2 pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynkach gminnych w miejscowości; Obłaczkowo nr 67 B oraz Gutowo Małe, ul. Centralna 23

Inwestor: Gmina Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Data opracowania: 11.2021

Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Wyznaczenie i budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy w rejonie działki nr ewid. 1096/2"

Inwestor: Gmina Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica

Data opracowania: 11.2021

Wyznaczenie wojskowej klasy obciążeń MLC dla dwóch obiektów inżynierskich: w ciągu drogi krajowej nr S11 km 264+021 w miejscowości Rokietnica oraz w ciągu drogi krajowej nr S5 km 277+650 w miejscowości Korzeńsko.

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań

Data opracowania: 10.2021

Data opracowania: 10.2021 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania skrzyżowania drogi gminnej nr 229530P - ul. B. Chrobrego w DG 229586P - ul. R. Ratajczaka w Międzychodzie

Inwestor: Gmina Międzychód ul. M. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

Data opracowania: 10.2021

Opracowanie dokumentów ewidencyjnych dla przejścia podziemnego pod torami PKP oraz wykonanie przeglądów podstawowych obiektów inżynierskich (19 obiektów)

Inwestor: Miasto Konin, plac Wolności 1, 62-500 Konin

Data opracowania: 06.2021

Promenada wzdłuż Strugi Ostrowskiej (od ul. Żeromskiego do ul. Osadniczej) oraz kładka dla pieszych i rowerów w Ostrowie Wielkopolskim

Inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Zamenhofa 2B 63-400 Ostrów Wielkopolski

Data opracowania: 06.2021

Opracowanie koncepcji funkcjonalno-prestrzennej rozwiązań projektowych układu drogowego dla rozbudowy dróg: Krośniewickiej i Świętowidzkiej na osiedlu Zieliniec w Poznaniu

Inwestor: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. Z o.o. al. Niepodległości 27, 61-714 Poznań

Data opracowania: 03.2021

Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulic: Ogrodowej, Rabowickiej, Szkolnej, Karalusa w m. Siekierki Wielkie gm. Kostrzyn wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii oraz podjęciem innych czynności niezbędnych do opracowania dokumentacji.

Inwestor: Gmina Kostrzyn Ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn Wlkp.

Data opracowania: 11.2021

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszków na odcinku Gizałki - granica gmin Gizałki/Grodziec

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 03.2020

Budowa układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września. MAŁA OBWODNICA

Inwestor: Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Data opracowania: 08.2020

Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września. DUŻA OBWODNICA

Inwestor: Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Data opracowania: 08.2020

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5-droga wojewódzka nr 431 w systemie zaprojektuj i wybuduj

Inwestor: Colas Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie k/Poznania

Data opracowania: 11.2020

Przebudowa przejścia dla pieszych pod torami przy budynku dworca PKP w Swarzędzu w celu dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiającej realizację zadania

Inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz

Data opracowania: 09.2020

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr449 Palaty - Brzeziny

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 05.2020

Budowa ul. Św. Wawrzyńca na odcinku od ul. Żeromskiego / Niestachowska do ul. Kościelnej w Poznaniu

Inwestor: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. Z o.o. al. Niepodległości 27, 61-714 Poznań

Data opracowania: 06.2020

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 Brzeziny - granica Województwa Wielkopolskiego

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 02.2020

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 191 wraz z rozbiorką istniejącego i budową nowego przepustu w miejscowości Nadolnik

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 01.2020

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo-Grzymysławice w systemie zaprojektuj i wybuduj

Inwestor: Colas Polska Sp z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie k/Poznania

Data opracowania: 09.2020

Przebudowa ul. Helikopterowej w Bogucinie w ul. Pilotów w Bogucinie i Janikowej gm. Swarzędz

Inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz

Data opracowania: 04.2020

Przebudowa ul. Szkolnej, Braterskiej i Błękitnej w Paczkowie, gm. Swarzędz

Inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz

Data opracowania: 02.2020

Przebudowa wiaduktu nad PST Słowiańska

Inwestor: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

Data opracowania: 07.2020

Budowa ul. Liliowej i Prymasa Wyszyńskiego w Kostrzynie - nadzór inwestorski

Inwestor: Urząd Miasta Kostrzyn, ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn

Data opracowania: 11.2020

Koncepcja architektoniczno - urbanistyczna kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą pomiędzy ulicą Piastowską a Osiedlem Piastowskim w Poznaniu

Inwestor: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

Data opracowania: 02.2020

Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej na budowę ulicy Storczykowej w Kostrzynie wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii, map i projektów podziałowych oraz podjęciem innych czynności niezbędnych do opracowania dokumentacji

Inwestor: Urząd Miasta Kostrzyn ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn

Data opracowania: 02.2020

Projekt budowy wieży obserwacyjnej do celów przeciwpożarowych w ramach zadania: Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne leśnictwa Antoninek

Inwestor: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

Data opracowania: 11.2020

Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej

Inwestor: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

Data opracowania: 09.2020

Poprawa odwodnienia pasa drogowego ulicy Poznańskiej w Czapurach

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

Data opracowania: 05.2020

Wzmocnienie muru oporowego zlokalizowanego przy drodze wojewódzkiej nr 182 w Ujściu

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 05.2020

Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej budowy wariantowej kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Lipowej w m. Krosinko

Inwestor: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

Data opracowania: 01.2020

Budowa drogi gminnej w m. Siekierki Małe - nadzór inwestorski

Inwestor: Urząd Miasta Kostrzyn ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn

Data opracowania: 04.2020

Wykonanie ekspertyz mostu w m. Wiktorowo i przepustu w m. Trzcielin

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

Data opracowania: 05.2020

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dostosowania drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 92 z drogą krajową nr 15 (wschodniej obwodnicy Wrześni) do parametrów drogi klasy GP

Inwestor: Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Data opracowania: 11.2020

Wykonanie ekspertyzy 4 obiektów mostowych na terenie Parku Cytadela w Poznaniu

Inwestor: Miasto Poznań, Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań

Data opracowania: 06.2020

Remont jezdni, zatoki autobusowej i sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Żabikowskiej w Luboniu na odcinku od skrzyżowania z ul. Wschodnią, do skrzyżowania z ul. 11 Listopada/Pułaskiego

Inwestor: Miasto Luboń, P. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń

Data opracowania: 12.2020

Budowa drogi pieszo-rowerowej od ulicy Nad Nielbą do ulicy Gnieźnieńskiej w Wągrowcu

Inwestor: Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec

Data opracowania: 09.2020

Wykonanie przeglądów rozszerzonych obiektów mostowych w granicach administracyjnych miasta Konina

Inwestor: Miasto Konin, plac Wolności 1, 62-500 Konin

Data opracowania: 07.2020

Wykonanie ekspertyzy (szczegółowego badania technicznego obiektu) oraz oceny nośności dla przepustu w m. Lusówko, gm. Tarnowo Podgórne, rzeka Samica

Inwestor: Powiat Poznański - Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

Data opracowania: 05.2020

Koordynacja projektu i nadzór autorski w zakresie połączenia kontraktów realizowanych dla PKP PLK S.A. i Miasta Konin

Inwestor: Miasto Konin, plac Wolności 1, 62-500 Konin

Data opracowania: 12.2020

Aktualizacja projektowo-kosztorysowa na 'Przebudowę obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie"

Inwestor: Miasto Konin, plac Wolności 1, 62-500 Konin

Data opracowania: 05.2020

Analiza możliwości budowy ścieżki pieszo-rowerowej pod mostem w ul. Daszyńskiego we Wrześni (ścieżka w ciągu ul. Wrzosowej)

Inwestor: Gmina Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Data opracowania: 07.2020

Wykonanie rocznych przeglądów obiektów mostowych oraz przepustów

Inwestor: Powiat Poznański - Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

Data opracowania: 11.2020

Projekt remontu uszkodzonego w wyniku uderzenia pojazdu ponadgabarytowego wiaduktu w ciągu DK 12 w km 161+279 w m. Tarnowo Podgórne

Inwestor: Mosty Poznań Sp. z o.o., ul Forteczna 12 blok E, 61-362 Poznań

Data opracowania: 08.2020

Dokumentacja projektowa dla przebudowy przepustu na rowie Żabinka w ciągu ul. Kościuszki w Luboniu

Inwestor: NAP-PROJEKT Michał Kruger, Rafał Tomczak s.c. Ul. Piątkowska 87/1, 60-648 Poznań

Data opracowania: 08.2020

Wykonanie projektu koncepcyjnego dla budowy obwodnicy miejscowości Strykowo w ciągu drogi krajowej nr 32

Inwestor: Skarb Państwa- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań

Data opracowania: 11.2020

Wyznaczenie wartości wojskowej klasy obciążeń MLC dla 4 obiektów mostowych w ciągach dróg krajowych na terenie województwa wielkopolskiego

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań

Data opracowania: 09.2020

Inżynier Kontraktu dla zadania „Korekta Funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie Ronda Rataje”

Inwestor: Cony sp. z o.o.

Data opracowania: 2020

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 191 wraz z rozbiorką istniejącego i budową nowego przepustu w miejscowości Nadolnik.

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 01.2020

Dokumentacja projektowa dla inwestycji pn. Przebudowa dwóch obiektów mostowych w m. Nadrożno i m. Złotniczki w ciągu drogi powiatowej nr 240P, gmina Pobiedziska, powiat poznański, województwo wielkopolskie

Inwestor: Powiat Poznański - Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

Data opracowania: 01.2019

Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 Nojewo - Podpniewki na odcinku od Nojewa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 187

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 05.2019

Budowa układu drogowego w ciągu ulicy Działkowców we Wrześni wraz z budową wiaduktów kolejowych - tuneli pod liniami kolejowymi nr 281 i 808

Inwestor: Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Data opracowania: 06.2019

Budowa ul. Spychalskiego (dawniej ul. Chwiałkowskiego) wraz ze schodami łączącymi ul. Dolna Wilda z ul. Górna Wilda w Poznaniu

Inwestor: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. Z o.o. al. Niepodległości 27, 61-714 Poznań

Data opracowania: 08.2019

Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania pn.: Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 473 Koło - Dąbie w m. Dąbie

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 11.2019

a) Dąbrowa - dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej od ul. Leśnej do drogi DW Nr 307, b) Dąbrowa - dokumentacja projektowa budowy ul. Leśnej (od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej)

Inwestor: Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo

Data opracowania: 10.2019

Wyonanie dokumentacji technicznej dla zadania: Budowa ścieżki pieszo rowerowej wraz z kanalizacją deszczową oraz wykonaniem projektu stałej organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 251 w m. Damasławek, ul. Wągrowiecka (odcinek od ul. Kolejowej do ul. Boisko)

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 06.2019

Zaprojektowanie i wykonanie kładki pieszo – rowerowej przez drogę krajową nr 92 w m. Nekla

Inwestor: Mosty Poznań Sp. z o.o., ul Forteczna 12 blok E, 61-362 Poznań, GDDKiA, Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań

Data opracowania: 09.2019

Dąbrowa - przebudowa ul. Batorowskiej wraz z chodnikiem

Inwestor: Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo

Data opracowania: 04.2019

Dopiewo - budowa chodnika w ciągu ul. Ks. Majcherka od ul. Stawnej do ul. Wiosennej

Inwestor: Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo

Data opracowania: 10.2019

Dopiewo - budowa ul. Południowej i Łąkowej na odcinku od ul. Konarzewskiej do ul. Poznańskiej

Inwestor: Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo

Data opracowania: 04.2019

Rozbudowa ulicy Lotniczej w Poznaniu

Inwestor: Miasto Poznań - Zarząd Dróg Miejskich (Poznańskie Inwestycje Miejskie sp z o.o. al. Niepodległości 27, 61-714 Poznań)

Data opracowania: 10.2019

Dopiewo - dokumentacja projektowa budowy ul. Wysokiej wraz z oświetleniem

Inwestor: Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo

Data opracowania: 08.2019

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2489P wraz z przepustem na rzece Głuszynka w m. Kamionki

Inwestor: Powiat Poznański - Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

Data opracowania: 03.2019

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Gorzyń

Inwestor: Gmina Międzychód ul. M. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

Data opracowania: 10.2019

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla inwestycji budowy układu drogowego wraz z niezbędna infrastrukturą obwodnicy m. Września (budowa dużej obwodnicy m. Września)

Inwestor: Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Data opracowania: 04.2019

Wykonanie operatu wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych- rowów przydrożnych i rowu melioracyjnego "Os" z terenu drogi wojewódzkiej nr 160 w m. Wielowieś, gmina Międzychód

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 12.2019

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w miejscowości Łukowo, w km 46+160 drogi wojewódzkiej nr 187

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 12.2019

Wykonanie dokumentacji projektowej koncepcji dwuetapowej budowy drogi Babki – Wiórek

Inwestor: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

Data opracowania: 07.2019

Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Koncepcja budowy drogi pieszo - rowerowej od ulicy Nad Nielbą do ulicy Gnieźnieńskiej w Wągrowcu

Inwestor: Gmina Miejska Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec

Data opracowania: 10.2019

Dokumentacja projektowa na remont mostu nd kanałem Warta - Gopło w ciągu ul. Sulańskiej w Koninie wraz z oceną stanu technicznego

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin

Data opracowania: 10.2019

Projekt remontu mostu położonego w ciągu DW 181 przez rzekę Gulczankę w m. Gulcz

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 12.2019

Projekt remontu mostu położonego w ciągu DW 467 w km 23,892 przez rzekę Mesznę - Policko

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 12.2019

Projekt techniczny wykonania poszerzenia jezdni w rejonie przepustu w ciągu rzeki Cybina w ul. Jana Pawła II w Poznaniu

Inwestor: Miasto Poznań (Zarząd Dróg Miejskich), ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań

Data opracowania: 12.2019

Kosztorys inwestorski, ofertowy i przedmiar robót dla oświetlenia drogowego w m. Czerniejewo

Inwestor: Gmina Czerniejewo ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo

Data opracowania: 11.2019

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: Budowa ścieżki pieszo rowerowej wraz z kanalizacją deszczową oraz wykonaniem projektu stałej organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 251 w m. Damasławek, ul. Wągrowiecka (odcinek od ul. Kolejowej do ul. Boisko)

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 06.2019

Dopiewo - budowa ul. Południoej i Łąkowej na odcinku od ul. Konarzewskiej do ul. Poznańskiej

Inwestor: Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo

Data opracowania: 04.2019

Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn - Odolanów - Ostrzeszów na odcinku od drogi krajowej nr 25 do Szklarki Myślniewskiej

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 01.2018

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie, w związku z modernizacją linii kolejowej E-20

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Koninie, ul. Zakładowa4, 62-510 Konin

Data opracowania: 11.2018

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na „Rozbudowę skrzyżowania ulic Trasa Warszawska – Wojska Polskiego w Koninie

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Koninie, ul. Zakładowa4, 62-510 Konin

Data opracowania: 12.2018

Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla przebudowy ulicy Poziomkowej w Zalasewie od ulicy Rivoliego do skrzyżowania z ulicą Przybylskiego oraz od ulicy Poziomkowej w kierunku północnym do istniejącej nawierzchni wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania

Inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz

Data opracowania: 10.2018

Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Oborniki - Żerniki w zakresie budowy ścieżki rowerowej

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 12.2018

Budowa ulicy Józefa Grobelnego w Buku

Inwestor: Miasto i Gmina Buk, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

Data opracowania: 11.2018

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 242 w m. Wyrzysk wraz z przebudową mostu

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 12.2018

Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej wraz z dostosowaniem do obowiązujących standardów rowerowych i obsługi osób niepełnosprawnych

Inwestor: Miasto Poznań - Zarząd Dróg Miejskich (Poznańskie Inwestycje Miejskie sp z o.o. al. Niepodległości 27, 61-714 Poznań)

Data opracowania: 06.2018

Koncepcja architektoniczno - urbanistyczna kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem w Poznaniu

Inwestor: Udział w konkursie

Data opracowania: 04.2018

Dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania dla przebudowy ul. Ogrodowej w Paczkowie

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz

Data opracowania: 02.2018

Budowa ulicy Franciszka Górczaka w Buku

Inwestor: Miasto i Gmina Buk, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

Data opracowania: 08.2018

Aktualizacja dokumentacji projektowej remontu północnej płyty jezdnej z dylatacją podłużną na wiadukcie Szymanowskiego - PST w Poznaniu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Inwestor: Miasto Poznań - Zarząd Dróg Miejskich (Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. al. Niepodległości 27, 61-714 Poznań)

Data opracowania: 02.2018

Rozszerzenie nawierzchni parkingu na działce nr 20 dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach

Inwestor: Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, Charcice 12, 64-412 Chrzypsko Wielkie

Data opracowania: 08.2018

Koncepcja projektów obejmująca likwidację przejazdów kolejowo-drogowych i budowę w zamian skrzyżowań bezkolizyjnych

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 05.2018

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: "Rozbiórka dwóch istniejących mostów i budowa nowych obiektów mostowych przez rzekę Wierzenicę w ciągu drogi krajowej nr 74 w m. Kuźnica Strobińska"

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź

Data opracowania: 03.2018

Opracowanie koncepcji budowy drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m. Gorzyń

Inwestor: Gmina Międzychód ul. M. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

Data opracowania: 09.2018

Dokumentacja techniczna dla zadania: remont drogi wojewódzkiej nr 197 na odcinku Owieczki - Myślęcin

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 06.2018

Projekt budowlano-wykonawczy budowy kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Lipowej w m. Krosinko

Inwestor: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

Data opracowania: 09.2018

Budowa chodnika wraz z oświetleniem i małą architekturą oraz odwodnieniem wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego we wsi Wierzenica

Inwestor: Gmina Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz

Data opracowania: 01.2018

Projekt budowy drogi wojewódzkiej nr 414 w km 50+200 – 52+730 – Aleja Lipowa

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole

Data opracowania: 06.2018

Dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza dla przebudowy ulic Bednarskiej, Murarskiej, Kuśnierskiej, Garbarskiej Płócienniczej w Swarzędzu wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania

Inwestor: Gmina Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz

Data opracowania: 11.2018

Przebudowa nawierzchni ulicy Słowackiego na odcinku od planowanego ronda na drodze krajowej nr 92 do planowanego ronda przy ul. Strzykały we Wrześni

Inwestor: Gmina Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Data opracowania: 12.2018

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych 2464P i 2472P w m. Trzykolne Młyny

Inwestor: Powiat Poznański - Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

Data opracowania: 12.2018

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej nr 229513P Mnichy - Mniszki - Tuczępy obejmującą budowę chodnika na odcinku Mnichy – Mniszki

Inwestor: Gmina Międzychód ul. M. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

Data opracowania: 11.2018

Koncepcja projektowa mostu objazdowego przez Odrę w Ścinawie w km 33+493 drogi krajowej nr 36 wraz z materiałami od uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław

Data opracowania: 11.2018

Projekt budowy obwodnicy Maciejowej w ciągu drogi krajowej nr 3 w Jeleniej Górze – budowa południowej obwodnicy miasta

Inwestor: Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

Data opracowania: 01.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w m. Bartoszyce

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn

Data opracowania: 07.2017

Projekt budowy ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do Skrzyżowania z ul. Brunatną w Koninie

Inwestor: Miasto Konin, Plac Wolności 1, 62-500 Konin

Data opracowania: 03.2017

Opracowanie dokumentacji dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk – Gołańcz – Morakowo na odcinku Wyrzysk – Osiek nad Notecią

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 2017

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn.: „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin

Data opracowania: 12.2017

Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Paderewskiego we Wrześni wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach

Inwestor: Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Data opracowania: 01.2017

Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej przebudowy, z dostosowaniem dla obsługi osób niepełnosprawnych kładki dla pieszych nad torami kolejowymi w ciągu ul. ks. Jana Skorupki

Inwestor: Miejski Zarząd Dróg, ul. Zamenhofa 2 B, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Data opracowania: 04.2017

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 – przebudowa wiaduktu nad linią nr 535 Poznań Wschód – Skandawa oraz linią kolejową nr 281 Oleśnica – Chojnice w m. Gniezno

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 06.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo na odcinku Miłosław – Mikuszewo, teren gminy Miłosław

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 2017

Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka promenady (etap III) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kórniku- w zakresie kładki przez jezioro Kórnickie

Inwestor: „GOYA” Sławomir Gierliński, ul. Szarytek 8/34, 63-000 Środa Wlkp./ Urząd Miasta i Gminy w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

Data opracowania: 10.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 181 do ronda na skrzyżowaniu z ulicą Ogrodową i Gimnazjalną”

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 02.2017

ZDP Poznań Rokietnica ul. Szamotulska

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

Data opracowania: 03.2017

Modernizacja nawierzchni ul. Ptasiej w Kiekrzu

Inwestor: Gmina Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica

Data opracowania: 06.2017

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy ul. Leśmiana i Lema w m. Mosina wraz z odwodnieniem

Inwestor: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

Data opracowania: 06.2017

Remont mostu nad rzeką Widawką w Szczercowie

Inwestor: Gmina Szczerców, ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców

Data opracowania: 07.2017

Opracowanie dokumentacji dla zadania: „Roboty budowalne na wiadukcie nad linią kolejową w ciągu DK 12 w km 58+718, w m. Chrobrów

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze ul. Boh. Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra

Data opracowania: 01.2017

Koncepcja budowy ulicy Leśnej w Krośnie na odcinku od ul. Krosińskiej do drogi powiatowej nr 2463P

Inwestor: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

Data opracowania: 04.2017

Rozbudowa ul. Skorupki w Ostrowie Wielkopolskim

Inwestor: Miejski Zarząd Dróg, ul. Zamenhofa 2 B, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Data opracowania: 06.2017

Opracowanie pełno branżowego dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla przebudowy ul. Gwiaździstej w Swarzędzu wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania

Inwestor: Gmina Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz

Data opracowania: 11.2017

Budowa parkingu buforowego w Buku przy ul. Wielkowiejskiej

Inwestor: Miasto i Gmina Buk, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

Data opracowania: 08.2017

Opracowanie koncepcji dla przebudowy / rozbudowy ulicy Pokrzywno na odcinku od ul. Sanockiej do ul. Ropczyckiej wraz z odwodnieniem i o świetleniem

Inwestor: Miasto Poznań Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań

Data opracowania: 06.2017

Analiza statyczno – wytrzymałościowa mostu w miejscowości Czapury dla autobusu przegubowego masie przekraczającej 20 ton

Inwestor: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

Data opracowania: 06.2017

Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w miejscowości Chocicza Mała wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Inwestor: Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Data opracowania: 07.2017

Oszacowanie zakresu robót i opracowanie kosztorysu dla remontu uszkodzonego mostu w miejscowości Jeziorno k. Sierakowa

Inwestor: Gospodarstwo Rybackie Sieraków Sp. z o.o., ul. Wieleńska 16, 64-410 Sieraków

Data opracowania: 06.2017

Budowa ul. Liliowej i Prymasa Wyszyńskiego w Kostrzynie wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii, map, decyzji podziałowych oraz podjęciem innych czynności niezbędnych do opracowania dokumentacji

Inwestor: Gmina Kostrzyn Ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn Wlkp.

Data opracowania: 09.2017

Wykonanie remontu mostku przez strugę Wartelnik w obrębie geodezyjnym w. Zatom Stary

Inwestor: Gmina Międzychód, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

Data opracowania: 07.2017

Wyznaczenie wartości wojskowej klasy obciążeń MLC dla 6 obiektów mostowych w ciągu dróg krajowych na terenie województwa wielkopolskiego

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań

Data opracowania: 08.2017

Przegląd obiektów mostowych w Ostrowie Wielkopolskim

Inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Zamenhofa 2B 63-400 Ostrów Wielkopolski

Data opracowania: 11.2017

Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna w km 00+152,83 do 2+476,00

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole

Data opracowania: 07.2017

Przebudowa drogi gminnej nr 332042P w m. Czołowo na odcinku od obwodnicy Kórnika do rowu melioracyjnego nr ewid. 109/1 przy osiedlu Międzylesie

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

Data opracowania: 12.2017

Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią i Europejską w Gostyniu

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 12.2017

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w pasie drogi powiatowej nr 2489P (ul. Sportowa) przy skrzyżowaniu z ul. Kasztanową w m. Tulce, gmina Kleszczewo

Inwestor: Powiat Poznański – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

Data opracowania: 12.2017

Rozbudowa pasa drogowego ul. Poznańskiej w Kiekrzu polegająca na budowie chodnika

Inwestor: Gmina Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica

Data opracowania: 12.2017

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w pasie drogi powiatowej nr 2489P (ul. Jeziorna) w rejonie przystanków autobusowych przy ul. Sarniej w m. Szczytniki, gmina Kórnik – peron przystankowy

Inwestor: Powiat Poznański – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

Data opracowania: 12.2017

Projekt budowy obwodnicy Maciejowej w ciągu drogi krajowej nr 3 w Jeleniej Górze - budowa południowej obwodnicy miasta

Inwestor: Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

Data opracowania: 01.2017

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn.: "Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie"

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin

Data opracowania: 12.2017

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 - przebudowa wiaduktu nad linią nr 535 Poznań Wschód - Skandawa oraz linią kolejową nr 281 Oleśnica - Chojnice w m. Gniezno

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 06.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław - Borzykowo na odcinku Miłosław - Mikuszewo, teren gminy Miłosław

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 181 do ronda na skrzyżowaniu z ulicą Ogrodową i Gimnazjalną"

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 02.2017

Opracowanie dokumentacji dla zadania: "Roboty budowalne na wiadukcie nad linią kolejową w ciągu DK 12 w km 58+718, w m. Chrobrów

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze ul. Boh. Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra

Data opracowania: 01.2017

Analiza statyczno - wytrzymałościowa mostu w miejscowości Czapury dla autobusu przegubowego masie przekraczającej 20 ton

Inwestor: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

Data opracowania: 06.2017

Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina - Moszna w km 00+152,83 do 2+476,00

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole

Data opracowania: 07.2017

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w pasie drogi powiatowej nr 2489P (ul. Jeziorna) w rejonie przystanków autobusowych przy ul. Sarniej w m. Szczytniki, gmina Kórnik - peron przystankowy

Inwestor: Powiat Poznański - Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

Data opracowania: 12.2017

Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulicy Korczaka, budowy miejsc postojowych w rejonie ul. Poniatowskiego w Bartoszycach (droga)

Inwestor: Urząd Miasta Bartoszyce, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce

Data opracowania: 09.2016

Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce – Stare Koźle”

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Ul. Oleska 127, 45-231 Opole

Data opracowania: 08.2016

Projekt przebudowy drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno (ul. Pocztowa) wraz z przebudową mostu na rz. Słupiance oraz drogami osiedlowymi – ul. Bociania, Żurawia, Orla

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź

Data opracowania: 08.2016

Projekt rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 wraz z rozbiórką i budową wiaduktu nad torami PKP w Koluszkach

Inwestor: Gmina Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno

Data opracowania: 09.2016

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego: „Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 92 w Swarzędzu”

Inwestor: Gmina Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz

Data opracowania: 10.2016

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania polegającego na budowie drogi wzdłuż torów w miejscowości Palędzie i Dąbrówka oraz prowadzenie nadzoru autorskiego

Inwestor: Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo

Data opracowania: 08.2016

Opracowanie dokumentacji dla „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczyńskiego”

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 09.2016

Opracowanie dokumentacji dla „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana – droga krajowa nr 22 (Przesieki), na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowa (km ~ 9+200,00)

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 10.2016

Budowa centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni

Inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Data opracowania: 04.2016

Przebudowa wiaduktów w ciągu Al. K. Wielkiego (DK 62) we Włocławku, nad torami bocznicowymi stacji Włocławek Wschód wraz z przebudową dojazdów oraz budową kładki dla rowerów przy wiadukcie południowym

Inwestor: Gmina Miasto Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek

Data opracowania: 02.2016

Projekt budowlano-wykonawczy budowy chodnika w ciągu ul. Ludwikowskiej w m. Krosinko

Inwestor: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

Data opracowania: 04.2016

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Witkowską w m. Gniezno

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 06.2016

Budowa nawierzchni ul. Siennej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

Data opracowania: 06.2016

Przebudowa przepustu drogowego w km 73+832,95 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 w m. Dolsk

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 02.2016

Koncepcja budowy (rozbudowy) skrzyżowania drogi krajowej nr 24 z ul. Powstańców Wlkp. w m. Kamionna gm. Międzychód

Inwestor: Gmina Międzychód, ul. M. J. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

Data opracowania: 05.2016

Naprawa dylatacji podłużnej wiaduktu w ul. Wojska Polskiego wraz z remontem wyspy dzielącej oraz projektem organizacji ruchu

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań

Data opracowania: 06.2016

Przebudowa ulicy Dworcowej w ramach zadania: Przebudowa dróg dojazdowych do dworca PKP w Środzie Wielkopolskiej

Inwestor: Gmina Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska

Data opracowania: 03.2016

Przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 10 w km 122+955 w miejscowości Mirosławiec / Przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 22 w km 133+081 w miejscowości Dzwonowo

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, o. Szczecin, al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin

Data opracowania: 07.2016

Dokumentacja dla remontu konstrukcji odciążającej przepustu na rzece Cybina w ciągu ul. Jana Pawła II w Poznaniu

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań

Data opracowania: 06.2016

Dokumentacja projektowo-wykonawcza budowy nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Kłecko

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 12.2016

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na ‚Modernizację drogi gminnej Kostrzyn – Glinka Duchowna – Buszkówiec”

Inwestor: Urząd Miejski w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn

Data opracowania: 09.2016

Projekt remontu ulic Chartowo, Żegrze, Inflackiej oraz Krzywoustego w Poznaniu

Inwestor: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp z o.o. al. Niepodleglości 27, 61-714 Poznań

Data opracowania: 02.09.2015

Projekt przebudowy ul. Pawłowickiej w miejscowości Bytkowo, Gmina Rokietnica

Inwestor: Gmina Rokietnica, ul. Golęcińcka 1, 62-090 Rokietnica

Data opracowania: 12.08.2015

Projekt budowy jednostronnego chodnika w ciągu ul. Bankowej, na odcinku od ul. Poznańskiej do końca zabudowy w miejscowości Wiórek

Inwestor: Urząd Miejski w Mosinie, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

Data opracowania: 31.07.2015

Projekt budowy jednostronnego chodnika w ciągu ul. Łąkowej, na odcinku od ul. Piaskowej do il. Skrajnej w miejscowości Mosina

Inwestor: Urząd Miejski w Mosinie, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

Data opracowania: 31.07.2015

Projekt robót budowlanych polegających na dostosowaniu dwóch kładek dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek do obiektów bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych (budowa wind) w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek, w systemie zaprojektuj i wykonaj”

Inwestor: Gmina Miasto Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek

Data opracowania: 30.06.2015

Przebudowa odcinka ulicy Mury od bud. Nr 27 do ul. Grodziskiej oraz ulicy poprzecznej od ul. Przykop do ul. Kościelnej – Gmina Buk wraz z budową oświetlenia ulicznego

Inwestor: Miasto i Gmina Buk ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

Data opracowania: 30.06.2015

Projekt rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu na rzece Parsęta wraz z dojazdami, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 3335 Z Włościbórz – Wrzosowo w miejscowości Kłopotowo

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg

Data opracowania: 30.06.2015

Projekt budowy nawierzchni dróg na terenie OW Mierzyn, gmina Międzychód

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

Data opracowania: 30.04.2015

Projekt rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2469P w miejscowości Borkowice, gmina Mosina

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

Data opracowania: 31.03.2015

Dokumentacja projektowa budowy dróg publicznych oraz parkingów w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Data opracowania: 26.03.2015

Projekt budowy ulicy Głuszyna na odcinku od ul. Starołęckiej do ul. Klimontowskiej w Poznaniu

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań

Data opracowania: 27.02.2015

Projekt budowy ulicy Laskówieckiej w Koninie

Inwestor: Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin

Data opracowania: 16.02.2015

Koncepcja projektowa zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej nr 178 w m. Kuźnica Czarnkowska

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 27.02.2015

Projekt budowy traktu pieszego/rowerowego RoweLOVE Rataje łączącego Rataje- Park z Maltą i Wartą, oraz ul. Jana Pawła II w Poznaniu- etap I

Inwestor: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp z o.o., al. Niepodleglości 27, 61-714 Poznań

Data opracowania: 30.12.2014

Opracowanie projektów technologicznych ramp wjazdowych nowobudowanego Centrum Handlowego „Posnania” w Poznaniu

Inwestor: PI-P INKOM Sp zoo ul. Pabianicka 67, 97-400 Bełchatów

Data opracowania: 31.12.2014

Projekt remontu drogi wojewódzkiej nr 437 na odcinku od km 5+791 do km 5+838 wraz z remontem mostu w m. Ziomek

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 20.12.2014

Projekt budowlany i wykonawczy rozbiórki istniejącego wiaduktu nad nieczynną linią kolejową PKP i budowy nowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi krajowej nr 39 w km 85+775 w m. Kamienna

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań

Data opracowania: 10.12.2014

Projekt budowlany i wykonawczy rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu w ciągu drogi krajowej Nr 39 w km 67+181 w m. Książkowice

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań

Data opracowania: 10.12.2014

Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 196 na odc. od m. Koziegłowy (km 2+743) do m. Czerwonak (km 4+802)

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 30.11.2014

Projekt przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Data opracowania: 15.12.2014

Projekt zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska – Września na odcinku Grzymysławice – Obłaczkowo

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 10.12.2014

Projekt przebudowy odcinka drogi w obrębie miejscowości Głażewo, gmina Międzychód

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

Data opracowania: 30.11.2014

Projekt budowy drogi gminnej zbiorczej w miejscowości Robakowo, gmina Kórnik

Inwestor: Gmina Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

Data opracowania: 30.11.2014

Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Krotoszyn- ul. Sulmierzycka

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 20.11.2014

Projekt budowy drogi wzdłuż torów w m. Dąbrówka na odcinku od ul. Poznańskiej/Malinowej do oczyszczalni ścieków

Inwestor: Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo

Data opracowania: 15.12.2014

Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce – Stare Koźle

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole

Data opracowania: 01.12.2014

Projekt naprawy dylatacji podłużnej na wiadukcie Polska nad ul. Wawrzyńca w Poznaniu

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań

Data opracowania: 15.12.2014

Projekt rozbudowy zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny z drogi krajowej nr 12 na drogę wewnętrzną dojazdową do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów wraz z przebudową drogi dojazdowej do ZZO

Inwestor: Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o., ul. Górnośląska 2, 68-200 Żary

Data opracowania: 30.07.2014

Projekt rozbudowy węzła Tarnowo Podgórne po południowej stronie drogi krajowej nr 92 Pniewy – Poznań

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań

Data opracowania: 30.07.2014

Projekt przebudowy pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w ulicy Czystej w Kiekrzu od torów kolejowych do rz. Samicy Kierskiej

Inwestor: Gmina Rokietnica, ul. Golęcińcka 1, 62-090 Rokietnica

Data opracowania: 30.07.2014

Projekt przebudowy drogi w miejscowości Kobylniki

Inwestor: Gmina Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko

Data opracowania: 30.07.2014

Projekt budowy ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od wiaduktu Franowo do wjazdu na teren WGRO S.A. w Poznaniu

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań

Data opracowania: 30.07.2014

Projekt budowy drogi gminnej w rejonie ulicy Dmowskiego w Środzie Wielkopolskiej

Inwestor: Gmina Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska

Data opracowania: 30.07.2014

Projekt budowy ulicy – łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza wraz z rozbudową odcinka ul. Mickiewicza od skrzyżowania z projektowanym łącznikiem do granicy administracyjnej miasta w Jeleniej Górze

Inwestor: Miasto Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra

Data opracowania: 20.06.2014

Projekt budowy ulicy Paderewskiego od ul. Wysockiej do ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim

Inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Data opracowania: 31.05.2014

Projekt przebudowa ul. Żagańskiej i Bohaterów Getta w Żarach wraz z ulicami ościennymi

Inwestor: Urząd Miejski w Żarach, ul. Rynek 1-5, 68-200 Żary

Data opracowania: 31.05.2014

Projekt budowy budowy ul. Torowej i ul. Pokrzywno na odcinku od ul. B. Krzywoustego do ul. Garaszewo w Poznaniu

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań

Data opracowania: 31.05.2014

Projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Paderewskiego i Wysocka w Ostrowie Wielkopolskim

Inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Data opracowania: 30.05.2014

Koncepcja przebudowy ul. Husarskiej w Poznaniu

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań

Data opracowania: 30.05.2014

Koncepcja przebudowy mostu w miejscowości Krzeszyce, w ciągu drogi krajowej nr 22 w km 29+374, nad rzeką Postomią

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra

Data opracowania: 15.05.2014

Przebudowa drogi powiatowej nr 2469P wraz z obiektem mostowym w miejscowości Czapury, gmina Mosina

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

Data opracowania: 15.05.2014

Koncepcja budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Paderewskiego i Śmigielskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Data opracowania: 15.05.2014

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego muru oporowego zlokalizowanego przy drodze wojewódzkiej nr 443, na terenie działki nr 2008, 2007/1 w Tuliszkowie

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 30.04.2014

Opracowanie koncepcji przejść dla pieszych na wysokości przystanków tramwajowych Żegrze I i Żegrze II w Poznaniu

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań

Data opracowania: 30.04.2014

Projekt przebudowy ulicy Krętej w Kiekrzu

Inwestor: Gmina Rokietnica, ul. Golęcińcka 1, 62-090 Rokietnica

Data opracowania: 30.03.2014

Projekt przebudowy ulicy Legionów Polskich w Rokietnicy

Inwestor: Gmina Rokietnica, ul. Golęcińcka 1, 62-090 Rokietnica

Data opracowania: 30.03.2014

Projekt przebudowy ulic Brzozowa, Kasztanowa oraz Cyprysowa w Rokietnicy

Inwestor: Gmina Rokietnica, ul. Golęcińcka 1, 62-090 Rokietnica

Data opracowania: 30.03.2014

Program funkcjonalno użytkowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu dwóch kładek dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek do obiektów bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek”

Inwestor: Gmina Miasto Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek

Data opracowania: 30.03.2014

Projekt przebudowy dróg gminnych w gminie Czerniejewo

Inwestor: Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo

Data opracowania: 15.02.2014

Projekt przebudowy ulicy Hercena w Poznaniu

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań

Data opracowania: 30.01.2014

Projekt przebudowy ulicy Żeromskiego i Kochanowskiego w Żydowie

Inwestor: Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo

Data opracowania: 15.12.2013

Projekt remontu wiaduktu w ciągu ul. Dąbrowskiego nad ul. Lutycką w Poznaniu

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań

Data opracowania: 15.12.2013

Projekt remontu przejścia podziemnego Milczańska w Poznaniu wraz z dostosowaniem go dla potrzeb obsługi osób niepełnosprawnych

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań

Data opracowania: 15.12.2013

Projekt przebudowy mostu w ciągu drogi krajowej 12, w km 26+639,00 na rzece Lubsza w miejscowości Lipinki Łużyckie

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra

Data opracowania: 15.12.2013

Projekt przebudowy mostu w ciągu drogi krajowej 12, w km 6+954, na rzece Chwaliszówka w miejscowości Żarki Wielkie

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra

Data opracowania: 15.12.2013

Projekt rozbiórki wiaduktu w m. Chomętowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 103 w km 30+536,00

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Data opracowania: 30.11.2013

Projekt przebudowy wiaduktu nad linią kolejową w ciągu DK 12, w km 58+718, w miejscowości Chrobrów

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra

Data opracowania: 30.11.2013

Projekt odprowadzenia wody opadowej i roztopowej z terenu zlokalizowanego w rejonie ul. Sadowej, ul. Poznańskiej i ul. Na Ostrawy w Międzychodzie

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

Data opracowania: 29.11.2013

Projekt budowy kładki pieszej w ciągu chodnika na drodze powiatowej 2457 w miejscowości Trzcielin

Inwestor: Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo

Data opracowania: 30.10.2013

Projekt przebudowy ulic pomiędzy rondem Kaliska a rondem Pałuckim w Wągrowcu

Inwestor: Gmina Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec

Data opracowania: 30.09.2013

Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Szamotulska – Szkolna w Rokietnicy

Inwestor: Rokietnicki Ośrodek Sportu, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica

Data opracowania: 30.09.2013

Projekt budowy ciągu pieszo jezdnego na ul. Pomorskiej w Ostrowie Wielkopolskim

Inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Data opracowania: 30.09.2013

Projekt budowy ulica Raszkowskiej – zagospodarowanie terenu na narożniku z ulicą Wolności

Inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Data opracowania: 30.09.2013

Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 2424P Rokietnica – Poznań na odcinku ul. Kierskiej od ul. Leśnej do ul. Altanowej (gr. m. Poznań)

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

Data opracowania: 30.09.2013

Projekt budowy wiaduktu kolejowego w km 97+590,00 linii E65 Warszawa Wschodnia – Działdowo – Gdynia (LCS Ciechanów) wraz z dojazdami – BUDOWA MURÓW OPOROWYCH I DOJAZDÓW DO WIADUKTU

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Data opracowania: 09.09.2013

Projekt budowy kładki dla pieszych i rowerów nad rzeką Ołobok w ciągu drogi 5299P ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Data opracowania: 08.07.2013

Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole

Data opracowania: 28.06.2013

Wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy i przebudowy układu komunikacyjnego i rozbudowy układu drogowego w rejonie ograniczonym ulicami Jana Pawła II – Krzywoustego – Inflancka – Milczańska i trasą tramwajową na Rataje w Poznaniu w zakresie: – przebudowa przejścia podziemnego Ostrowska pod ul. Krzywoustego, – budowa ramp wyjazdowych nr 1v(ul. 11KD-L) i 2 (ul. 05KD-Z) oraz rampy wjazdowej nr 3 (ul. Łacina) stanowiących obsługę komunikacyjną planowanego wielofunkcyjnego obiektu „Centrum Łacina” – budowa murów oporowych

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań

Data opracowania: 30.05.2013

Projekt przebudowy wiaduktów w ciągu Al. K. Wielkiego (DK 62) we Włocławku, nad torami bocznicowymi stacji Włocławek Wschód wraz z przebudową dojazdów oraz budową kładki dla rowerów przy wiadukcie południowym

Inwestor: Miejski Zarząd Dróg, ul. Zielna 13/21, 87-800 Włocławek

Data opracowania: 30.04.2013

Projekt budowy ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogą wewnętrzną – ulicą Brzozową w Niepruszewie

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Buk, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

Data opracowania: 30.04.2013

Projekt Budowy drogi gminnej zbiorczej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 433 obręb Żerniki do rowu melioracyjnego o numerze ewidencyjnym nr 1 w miejscowości Robakowo gmina Kórnik

Inwestor: Gmina Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

Data opracowania: 30.04.2013

Projekt rozbudowy drogi krajowej nr 19 (gr. państwa – Kuźnica Białostocka – Lublin – Rzeszów) od km 400+190 do km 400+293 wraz z budową mostu przez rzekę Bukowa w m. Domostawa w km 400+263, rozbiórką istniejącego mostu, budową i rozbiórką objazdu tymczasowego oraz adaptacją dojazdów do mostu od km 400+190 do km 400+423

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów

Data opracowania: 15.04.2013

Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy drogi krajowej nr 39 na odcinku: Nowe Smarchowice – Smarchowice Wielkie km 74+648 – 78+890

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole

Data opracowania: 11.01.2012

Projekt budowlano-wykonawczy branży mostowej dla tematu pn. projekt na budowę drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą nr 92 w Jasiniu gm. Swarzędz

Inwestor: Zarząd Powiatu w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Data opracowania: 31.01.2012

Projekt budowy nawierzchni ulicy Sadowej w Międzychodzie wraz z odwodnieniem

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Międzychód, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

Data opracowania: 28.02.2012

Dokumentacja projektowa dla przebudowy przepustu drogowego w km 73+832,95 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 w m. Dolsk

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Wilczak 51, 62-623 Poznań

Data opracowania: 29.02.2012

Projekt budowy przejścia podziemnego i murów oporowych dla zewnętrznego układu komunikacyjnego w rejonie projektowanego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego Poznań Główny

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań

Data opracowania: 28.05.2012

Projekt przebudowy drogi do Jenatowa na odcinku około 450mb, gmina Międzychód

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Międzychód, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

Data opracowania: 30.05.2012

Projekt odbudowy i przebudowy mostu drogowego na rzece Kamienna w ciągu ulicy Mickiewicza w Szklarskiej Porębie

Inwestor: Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poręba

Data opracowania: 31.05.2012

Projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej dla rozbudowy i budowy ul. Obornickiej, ul. Szymanowskiego oraz ul. Kurpińskiego w Poznaniu

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań

Data opracowania: 20.06.2012

Projekt budowa chodnika – ciągu pieszo rowerowego przy drodze krajowej nr 36 w Załęczu wraz z odwodnieniem

Inwestor: Gmina Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz

Data opracowania: 30.06.2012

Projekt wymiany nawierzchni dróg, chodników i placów na terenie Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach

Inwestor: Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, Charcice 12, 64-412 Chrzypsko Wielkie

Data opracowania: 30.08.2012

Projekt budowy wschodniej obwodnicy miasta Środa Wielkopolska wzdłuż dróg gminnych i powiatowych

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska

Data opracowania: 20.09.2012

Projekt remontu mostu nad rzeką Widawką w ul. Częstochowskiej w Szczercowie

Inwestor: Gmina Szczerców, ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców

Data opracowania: 30.09.2012

Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy wiaduktu kolejowego w km 83,808 linii Kluczbork – Poznań nad ul. Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim wraz z wykonaniem projektu przebudowy ul. Brzozowej

Inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Data opracowania: 12.10.2012

Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 296 w m. Iłowa od km 38+609 do km 40+500

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielone Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra

Data opracowania: 30.10.2012

Projekt naprawy poprzecznicy mostu nad kanałem rzeki Odry w ciągu drogi krajowej nr 29, w km 53+855, w miejscowości Krosno Odrzańskie

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra

Data opracowania: 30.10.2012

Projekt remontu kładki pieszo-rowerowej nad rz. Trojanką, zlokalizowanej w c. drogi powiatowej ul. Mściszewska w Murowanej Goślinie

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina

Data opracowania: 15.11.2012

Projekt budowy drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 12 z ulicą Nowopolną we Wschowie wraz ze ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem drogowym oraz projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i projekt budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami – ETAP 1

Inwestor: Gmina Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

Data opracowania: 30.11.2012

Opinia o stanie technicznymmostu nad Kanałem Warta-Gopło w ciągu drogi powiatowej 3212P Konin-Rudzica

Inwestor: Powiat Koniński, ul. 1-go Maja 9, Konin

Data opracowania: 30.11.2012

Projekt remontu mostu w ciągu drogi krajowej nr 92 w km 24+157,00 w m. Słupca

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań

Data opracowania: 30.11.2012

Projekt remontu wiaduktów w ciągu drogi krajowej S3 w km 91+440 na odcinku Węzeł Rzęśnica- Węzeł Kijewo w miejscowości Szczecin Dunikowo nad linią kolejową Poznań-Szczecin

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin

Data opracowania: 30.11.2012

Projekt budowlany i wykonawczy posadowienia przepustów (6szt.) na rowie melioracyjnym – teren między ul. E. Orzeszkowej a ul. Rzepichy w Gnieźnie

Inwestor: Miasto Gniezno, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno

Data opracowania: 03.12.2012

Projekt przebudowy przepustu w ciągu drogi krajowej nr 3 w km 46+456 w miejscowości Przybiernów

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin

Data opracowania: 15.12.2012

Projekt przebudowy przepustu w ciągu drogi krajowejnr 10 w km 122+995 w m. Mirosławiec

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin

Data opracowania: 15.12.2012

Projekt przebudowy przepustu w ciągu drogi krajowej nr20 w km 75+837 w miejscowości Złocieniec

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin

Data opracowania: 15.12.2012

Projekt przebudowy przepustu w ciągu drogi krajowejnr 22 w km 129+531 w miejscowości Szczuczarz

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin

Data opracowania: 15.12.2012

Projekt przebudowy przepustu w ciągu drogi krajowejnr 22 w km 133+081 w miejscowości Dzwonowo

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin

Data opracowania: 15.12.2012

Projekt przebudowy przepustu w ciągu drogi krajowejnr 22 w km 162+647 w miejscowości Strączno

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin

Data opracowania: 15.12.2012

Projekt budowlany i wykonawczy remontu wiaduktów znajdujących się w ciągu drogi krajowej nr 41 w km 2+156 w m. Nysa

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole

Data opracowania: 28.02.2011

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy kładki na Kanale Żerańskim w miejscowości Nieporęt z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych

Inwestor: Urząd Gminy Nieporęt, Pl. Wolności 1, 05-126 Nieporęt

Data opracowania: 18.07.2011

Projekt przebudowy ulic w mieście Buk – ul. Mury (od ul. Dworcowej do ul. Bohaterów Bukowskich), ul. Ratuszowa, ul. Kościelna, ul. Poprzeczna, pl. Przemysława

Inwestor: Miasto i Gmina Buk, ul. Ratuszowa 1. 64-320 Buk

Data opracowania: 15.05.2011

Projekt przebudowy mostu na rzece Wrześnica w m. Nadarzyce

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Data opracowania: 19.05.2011

Projekt przebudowy przepustu w ciągu drogi krajowej nr 11 na odcinku Koszalin – Bobolice, w km 078+460 koło m. Głodowa

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin

Data opracowania: 30.05.2011

Projekt przebudowy mostu na przepust wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1213F Międzyrzecz-Bukowiec w km 4+142

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Słoneczna 24, 66-300 Międzyrzecz

Data opracowania: 04.10.2011

Dokumentacja projektowa remontu mostu w ciągu drogi powiatowej 1147F w miejscowościPrądocinek – most na rzece Bóbr o numerze JNI 1026890

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim, ul. Fryderyka Chopina 5, 66-600 Krosno Odrzańskie

Data opracowania: 14.10.2011

Projekt remontu mostu przez Mesznę w m. Słupca w ciągu drogi krajowej nr 92 w km 24+814

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań

Data opracowania: 31.10.2011

Projekt remontu konstrukcji odciążającej przepustu na rzece Cybina w ciągu ul. Jana Pawła II (jezdnia zachodnia)

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, Poznań

Data opracowania: 15.11.2011

Projekt rozbudowy mostu w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 57+167 w m. Pokrzywnica

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole

Data opracowania: 30.11.2011

Projekt remontu wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi krajowej nr 32, w km 59+897, w Zielonej Górze

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra

Data opracowania: 07.12.2011

Projekt remontu wiaduktu nad drogą S-3, w km 275+748, w miejscowości Górzykowo

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra

Data opracowania: 07.12.2011

Projekt remontu wiaduktu WA-3 nad linią kolejową w ciągu drogi S-3 w km 288+047, w Zielonej Górze

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra

Data opracowania: 08.12.2011

Projekt przebudowy nawierzchni wraz z odwodnieniem ulicy Wyszyńskiego w Międzychodzie

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Międzychód, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

Data opracowania: 15.12.2011

Przebudowa trzyprzęsłowego mostu żelbetowego przez Kanał Mosiński w ciągu drogi powiatowej Nr 2463p, ul. Mostowa w miejscowości Mosina

Inwestor: Urząd Miejski w Mosinie, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

Data opracowania: 15.12.2011

Projekt remontu mostu w ciągu drogi krajowej Nr 20 km 3+849 na odcinku Stargard Szczeciński – Chociwel koło miejscowości Stargard Szczeciński nad kanałem Bydgoskim JNI1001154

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie, ul. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin

Data opracowania: 15.12.2011

Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 13 w km 12+085, nad autostradą A-6, w km 2+418 w m Kołbaskowo

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin

Data opracowania: 15.12.2011

Projekt remontu przejścia podziemnego „Leśnowolska” pod ul. Dąbrowskiego w Poznaniu – etap I

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, Poznań

Data opracowania: 15.12.201

Projekt budowlano – wykonawczy remontu mostu przez rzekę Wartę w m. Międzychód usytuowanego w ciagu drogi wojewódzkiej nr 160

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 30.01.2011

Projekt przebudowy mostu przez rzekę Bukowa oraz projekt budowy wiaduktu nad linią PKP w m. Herburtowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 08.02.2011

Przebudowa ulicy przy przychodni na ul. Dąbrowskiego w Turku

Inwestor: Gmina Miejska Turek, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

Data opracowania: 30.03.2011

Koncepcja programowo przestrzenna wschodniej obwonicy miasta Mosina łączącej ulicę Mocka w Mosinie (DW nr 431) z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Nowinkach – Drużynie (DW nr 2465P) z przeprawą mostową przez Kanał Mosiński

Inwestor: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

Data opracowania: 15.12.2011

Wykonanie koncepcji budowy chodnika dla osób niepełnosprawnych i wózków łączącego ul. Dąbrowskiego z ul. Skalskiego w Poznaniu

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań

Data opracowania: 11.2021

Projekt koncepcyjny przebudowy skrzyżowania DK nr 94 (km 198+306) z DP nr 1712 O w m. Walidrogi

Inwestor: Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole

Data opracowania: 30.08.2010

Koncepcja programowo przestrzenna z analizą kosztów budowy dostawy węgla z odkrywki Tomisławice do odkrywki Lubstów

Inwestor: Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin’ ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew

Data opracowania: 30.08.2010

Projekt budowy parkingu wraz z miejscem do ważenia pojazdów w obrębie m. Piorunkowice w ciągu DK nr 41 Nysa – Prudnik

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole

Data opracowania: 30.11.2010

Projekt remontu przepustu w m. Pigłowice w ciągu drogi powiatowej

Inwestor: Projekt remontu przepustu w m. Pigłowice w ciągu drogi powiatowej

Data opracowania: 06.12.2010

Projekt budowy drogi gminnej z przeprawą mostową przez Kanał Mosiński i przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 431, w miejscowościach Mosina i Krosinko

Inwestor: Urząd Miejski w Mosinie, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

Data opracowania: 30.12.2010

Dokumentacja techniczna na remont przejścia podziemnego „Braille’a” pod ul. Szeligowskiego oraz kładki dla pieszych „Braille’a” nad PST w Poznaniu

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, Poznań

Data opracowania: 30.12.2010

Projekt remontu mostu w m. Opatów w ciągu drogi krajowej nr 11

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań

Data opracowania: 30.03.2010

Projekt budowy kładki dla pieszych nad ul. Gen. St. Maczka łączącej ul. Gajową z ul. Zawady w Białymstoku

Inwestor: Miasto Białystok ul. Słonimska 1 15-950 Białystok

Data opracowania: 30.03.2010

Projekt wykonawczy remontu mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 158 w m. Goszczanowo, Gorzów Wlkp. – Santok – Drezdenko w km 28+512

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra

Data opracowania: 27.04.2010

Projekt rozbiórki i budowy nowego mostu w ciągu drogi krajowej nr 46 w km 106+089,94 oraz budowy nowego mostu w ciągu pieszo-jezdnym nad rzeką Chrząstawą (Jemielnicą)

Inwestor: JK Projekt Sp. zoo, ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań

Data opracowania: 30.04.2010

Projekt budowy drogi gminnej w Międzychodzie, łączącej drogi wojewódzkie nr 160 i nr 182 pełniącej funkcję obwodnicy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Międzychód, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

Data opracowania: 30.06.2010

Projekt przebudowy ulicy Przemysłowej w m. Bielsko w Międzychodzie

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Międzychód, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

Data opracowania: 10.09.2010

Dokumentacja projektowa przebudowy drogi krajowej nr 42 na odcinku Dębina – Praszka km od 44+580 do km 53+152

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole

Data opracowania: 30.09.2010

Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy Placu Powstańców Wielkopolskich w Murowanej Goślinie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja placu i dróg miejskich”

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina

Data opracowania: 30.09.2010

Projekt przebudowy mostu przez rzekę Wrześnicę w m. Nadarzyce

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Data opracowania: 30.09.2010

Projekt przebudowy ulicy Szkolnej w Murowanej Goślinie

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina

Data opracowania: 30.10.2010

Projekt budowy kładki pieszo-rowerowej wraz z dojazdami nad rzeką Prosną w Kaliszu. (kładka wisząca z drewna klejonego)

Inwestor: Urząd Miejski w Kaliszu, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz

Data opracowania: 30.11.2010

Projekt budowy ulicy Ogrodowej w Mosinie

Inwestor: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

Data opracowania: 30.11.2010

Projekt budowy ulicy Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Strzałowej w Mosinie

Inwestor: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

Data opracowania: 30.11.2010

Koncepcja zagospodarowania pasa drogowego ulic planowanych 12KD-La, 23KD-Da, 24KD-Da, 25KD-Da, 46KD-Da, 47KD-Da oraz projekty budowlane i wykonawcze budowy ulicy Podgórnej, Dworcowej wraz z parkingiem przy Ośrodku Zdrowia, Rogozińskiej, 12KD-La, 23KD-Da w Murowanej Goślinie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja placu i dróg miejskich”

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina

Data opracowania: 10.12.2010

Budowa drogi gminnej – ulicy na odcinku od ulicy Starczanowskiej do ulicy Stefana Żeromskiego w Murowanej Goślinie

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina

Data opracowania: 30.12.2010

Dokumentacja techniczna na remont przejścia podziemnego „Międzyosiedlowa” pod ul. Księcia Mieszka I oraz kładki dla pieszych „Miedzyosiedlowa” nad PST w Poznaniu

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, Poznań

Data opracowania: 30.12.2010

Projekt przebudowy mostu drogowego na rzece Orla w ciągu drogi powiatowej nr 1110D Wąsosz – Pobiel w m. Pobiel

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Armii Polskiej 16, 56-200 Góra

Data opracowania: 25.02.2009

Projekt budowy chodnika w ciągu ul. Torowej w Mosinie

Inwestor: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

Data opracowania: 30.03.2009

Projekt rozbiórki i budowy nowego mostu przez rzekę Wałpusz w km 49+303,55 drogi krajowej nr 53

Inwestor: Biuro Inżynieryjno-Techniczne KARO Sp. z o.o., ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań

Data opracowania: 30.03.2009

Projekt budowy wiaduktu WN 25, WN 27, WN 28, WN B nad drogą S5, Wschodnią Obwodnicą Poznania, drogą krajową S5

Inwestor: Scott Wilson sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-965 Poznań, ul. Chłapowskiego 29

Data opracowania: 30.04.2009

Opracowanie projektu budowy ulicy Ogrodowej w Swadzimiu wraz z kanalizacją deszczową

Inwestor: Opracowanie projektu budowy ulicy Ogrodowej w Swadzimiu wraz z kanalizacją deszczową

Data opracowania: 30.05.2009

Projekt przebudowy ulicy Poznańskiej w m. Starzyny oraz ulicy Trakt Napoleoński w m. Rokietnica, gmina Rokietnica

Inwestor: Urząd Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica

Data opracowania: 30.06.2009

Projekt budowy miasteczka ruchu drogowego we Wrześni

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Data opracowania: 31.07.2009

Projekt budowy ulicy Świt w Lusowie wraz z kanalizacją deszczową

Inwestor: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

Data opracowania: 30.08.2009

Projekt budowy chodnika w ciagu ul. Torowej w m. Mosina – etap 1

Inwestor: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

Data opracowania: 28.09.2009

Projekt budowy estakady nad linią kolejową nr 29 Tłuszcz – Ostrołęka w ramach aktualizacji projektu budowy obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa

Inwestor: Inwestor Konin – Pracownia Projektowa, ul. Okólna 6, 62-510 Konin

Data opracowania: 30.09.2009

Projekt budowy kładki dla pieszych wraz z dojściami w ciągu ul. Łaziennej w Mosinie

Inwestor: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

Data opracowania: 30.09.2009

Projekt budowy ulic: Adama Mickiewicza, Stefana Żeromskiego, Juliusza Słowackiego, Marii Konopnickiej, Bolesława Prusa w Murowanej Goślinie

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina

Data opracowania: 30.12.2009

Projekt remontu kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 92 w Swarzędzu

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz

Data opracowania: 30.12.2009

Projekt budowy ulicy Jagodowej, Malinowej, Porzeczkowej i Szkolnej oraz projektu przebudowy chodnika przy ulicy Szkolnej w Sadach

Inwestor: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

Data opracowania: 30.01.2008

Projekt budowy strażnicy LSRG Ławica z drogami dojazdowymi i stacją transformatorową. Etap II – budowa strażnicy z drogami dojazdowymi. Branża drogowa

Inwestor: Studio DNA, ul. Sowiniecka 46a/10, 62-050 Mosina

Data opracowania: 30.03.2008

Projekt przebudowy nawierzchni odnogi od ulicy Legii Wrzesińskiej we Wrześni

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Data opracowania: 30.06.2008

Projekt przebudowy nawierzchni odnogi od ulicy Sądowej we Wrześni

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Data opracowania: 30.07.2008

Projekt przebudowy mostu na rzece Bóbr w m. Wleń w ciągu drogi powiatowej nr 2491D

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, ul. Ogrodowa 1, 59-600 Lwówek Śląski

Data opracowania: 30.09.2008

Projekt budowy ulic w rejonie ulicy Słowackiego we Wrześni wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną, siecią wodociągową, oświetleniem ulicznym

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Data opracowania: 30.10.2008

Projekt przebudowy ulicy Dworcowej oraz budowy parkingu w m. Mosina

Inwestor: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

Data opracowania: 01.12.2008

Opracowanie projektu przebudowy mostu drogowego przez Kanał Notecki w c. DP 2558C w m. Kołuda

Inwestor: Inwestor Konin – Pracownia Projektowa, ul. Okólna 6, 62-510 Konin

Data opracowania: 30.12.2008

Projekt budowy przejazdu gospodarczego wraz z mostem przez rzekę Gniła Obra w km rzeki 22+612,00

Inwestor: Hydroprojekt Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań

Data opracowania: 30.06.2007

Dokumentacja techniczna dla modernizacji nawierzchni pasa drogowego ul. Marii Konopnickiej i ul. Jana Matejki w Luboniu

Inwestor: Urząd Miasta Luboń, Plac E. Bojanowskiego 2, 62-031 Luboń

Data opracowania: 30.07.2007

Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy chodnika w m. Nowiny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 189 Jastrowie – Więcbork

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 30.07.2006

Dokumentacja techniczna dla budowy chodnika w m. Miłosław i m. Bugaj w ciągu drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Data opracowania: 30.05.2006

Projekt remontu wiaduktu nad linią PKP Poznań – Wągrowiec w ciągu ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina

Data opracowania: 30.12.2006

Dokumentacja techniczna remontu wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu drogi Nr 2763D w Szklarskiej Porębie

Inwestor: Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Andrzej Meller, ul. Bogusławskiego 4, 58-500 Jelenia Góra

Data opracowania: 30.12.2004

Wykonanie dokumentacji na remont ul. Demokratów (dr. nr 2733D) w Szklarskiej Porębie

Inwestor: Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze, ul. J. Matejki 17A, 58-500 Jelenia Góra

Data opracowania: 30.12.2004

Wykonanie dokumentacji na remont ul. Karkonowskiej (dr. nr 2653D) w Karpaczu

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze, ul. J. Matejki 17A, 58-500 Jelenia Góra

Data opracowania: 30.12.2004

Designed by Blue Owl