Wkraczamy w nowy etap projektowania – BIM

10 maja 2022

W ostatnich dniach w siedzibie firmy SMP Projektanci odbył się cykl specjalistycznych szkoleń, których podstawowym celem było zapoznanie zarządu oraz pracowników z możliwościami oprogramowania Tekla Structures®, które w chwili obecnej jest wdrażane w naszym biurze.

Oprogramowanie Tekla® to jedno z wiodących na świecie narzędzi, wykorzystywanych przez inżynierów do modelowania konstrukcji budowlanych od etapu wstępnych koncepcji aż do szczegółowych projektów wykonawczych i realizacji obiektu. Jest to trójwymiarowy program, oparty na technologii BIM (building information modeling). Pozwala on na tworzenie i zarządzanie skomplikowanymi, wielomateriałowymi modelami konstrukcji, zawierającymi dodatkowo szereg informacji przydatnych zarówno na etapie projektu jak i dalszego użytkowania.

 

Praca w systemie BIM stanowi nowy etap w branży budowlanej. Projektowanie z wykorzystaniem oprogramowania opartego na innowacyjnej technologii posiada szereg zalet, m.in. wczesne wykrywanie jakichkolwiek kolizji, tworzenie projektów z większą dokładnością oraz o wyższej jakości, a także możliwość kreowania wizualizacji. Korzystanie z programu Tekla® otwiera przed naszą firmą nowe perspektywy i pozwoli mierzyć się z nawet najbardziej skomplikowanymi i rozbudowanymi inwestycjami.

 

Szkolenie z zakresu funkcji i możliwości nowego programu poprowadziło wspólnie dwoje prelegentów i zarazem pracowników firmy z branży mostowej, posiadających największe doświadczenie w pracy z programem:

– mgr inż. Ewa Kowalska

– mgr inż. Błażej Tyburski

 

Pierwsza część szkolenia obejmowała informacje dotyczące wykorzystania podstawowych funkcji związanych z modelowaniem 3D, w tym: tworzenie nowego modelu, sposoby tworzenia podstawowych widoków, modyfikację obszarów roboczych, metody pracy na siatkach konstrukcyjnych, a także tworzenie oraz modyfikację podstawowych elementów jak belki, słupy, płyty itp.

 

Druga część szkolenia stanowiła rozwinięcie informacji podanych w ramach części pierwszej. W tej sesji skupiono się nad szczegółami modelowania konstrukcji stalowych z wykorzystaniem dostępnych w programie gotowych elementów oraz obiektów tworzonych indywidualnie przez użytkowników. Zaprezentowano również działanie automatycznych komponentów oraz funkcjonowanie połączeń za pomocą śrub i spoin. W dalszej części omówiono funkcje programu w zakresie pracy z elementami żelbetowymi oraz umieszczania prętów zbrojeniowych w elementach konstrukcyjnych o dowolnych gabarytach. Przedstawiono działanie automatycznych komponentów jak również tworzenie krok po kroku poszczególnych grup zbrojenia z wykorzystaniem dostępnych w programie funkcji.

 

Trzecia i zarazem ostatnia część szkolenia obejmowała informację na temat wykorzystania oprogramowania Tekla® do modelowania konstrukcji mostowych. Uczestnicy otrzymali pełen zestaw informacji, pozwalających na zamodelowanie dowolnego obiektu wraz z podporami oraz wyposażeniem i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu.

 

Cykl szkoleń zwieńczono dużym blokiem informacji na temat generowania z modelu 3D klasycznej dokumentacji rysunkowej w układzie 2D. Uwagę poświęcono tutaj zarówno dokumentacji tworzonej pod kątem konstrukcji stalowych jak i rysunkom zbrojeniowym żelbetu.

 

Na zakończenie cyklu szkoleń każdy z obecnych na kursie pracowników otrzymał pamiątkowy dyplom potwierdzający uczestnictwo oraz zakres uzyskanej wiedzy. Wszyscy uczestnicy zgodnie wyrazili chęć dalszego poszerzania swoich umiejętności dotyczących modelowania konstrukcji w nowym programie, co w przyszłości może zaowocować kolejnym cyklem szkoleń, tym razem już na poziomie zaawansowanym.

 

Designed by Blue Owl