Wiadukt w Gnieźnie z nagrodą TOPBUILDER2022!

11 lipca 2022

W dniu 22.04.2022r. w Warszawie odbyła się uroczysta gala rozdania nagród TopBuilder2022 – jednego z najbardziej prestiżowych wyróżnień na polskim rynku budowlanym. Tytuł TopBuilder przyznawany jest między innymi za najwyższej jakości produkty, nowości i innowacje, za usługi projektowe i wykonawcze, za obiekty budowlane wyróżniające się niespotykaną architekturą, a często także charakteryzujące się ponadczasową formą.

 

Z dumą informujemy, że jedną z nagród otrzymał obiekt zrealizowany wg projektu opracowanego przez nasze biuro SMP Projektanci w ramach inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 wraz z wiaduktem nad linią nr 353 Poznań Wschód-Skandawa oraz linią kolejową nr 281 Oleśnica – Chojnice w m. Gniezno”, wykonanego na zlecenie WZDW w Poznaniu. Zabytkowy, ponad 100 letni, wiadukt im. ks. Jerzego Popiełuszki w Gnieźniezlokalizowany jest w ciągu drogi wojewódzkiej nr 260 (ul. Warszawskiej) w pobliżu stacji kolejowej, nad torami linii PKP. Obiekt położony jest na obszarze urbanistycznym objętym ochroną konserwatorską. Zaprojektowanie remontu obiektu w Gnieźnie stanowiło spore wyzwanie, ponieważ wiadukt jest ważnym elementem historii miasta. Podczas opracowywania projektu należało wziąć pod uwagę odpowiedni układ przestrzenny oraz komunikacyjny, a także zastosować niepowtarzalne rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe.

 

Rys historyczny

 

Stalowy wiadukt nad torami kolejowymi wybudowano w latach 1914 – 1918, w celu skomunikowania uprzemysłowionej, południowej części Gniezna z centrum miasta. Około 60 lat później obiekt został podniesiony o 80 cm w związku z elektryfikacją linii kolejowej. W związku z tym niezbędne było przebudowanie jezdni na wiadukcie oraz na dojazdach, a także podniesienie murów oporowych, ciosów podłożyskowych, skrzydeł i ścianek zaplecznych przyczółków. Prawdopodobnie w tym samym czasie wymieniono stalowe balustrady na wiadukcie i dojazdach. Około roku 1998 stalowy wiadukt został przebudowany. Nitowane, dwuteowe podłużnice zastąpiono blachownicowymi żebrami podłużnymi o przekroju trapezowym z płaską blachą pomostową. W ramach przebudowy wykonano również nową płytę pomostową i nawierzchnię, a na wspornikach pochodnikowych wykonstruowano nowe pomosty stalowe. W roku 2007 pomalowano dźwigary kratowe oraz elementy wyposażenia powyżej poziomu chodnika. Dodatkowo na mocno spękanej nawierzchni wykonano wówczas cienki dywanik bitumiczny na zimno.

 

Projekt remontu obiektu

 

Z uwagi na rozbudowany zakres projektowanych robót naprawczych, a także usytuowanie obiektu nad linią PKP, zdecydowano się na tymczasowe przesunięcie wiaduktu. Technologia wykonania remontu zakładała podniesie przęsła obiektu, a następnie przesunięcie go na dojazd od strony ul. Warszawskiej. Dzięki temu możliwe było wykonanie prac przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Dodatkowo dostęp do wiaduktu z poziomu jezdni pozwolił na wykonanie szczegółowej inwentaryzacji obiektu oraz doprecyzowanie pierwotnie zakładanego zakresu remontu. Podczas trwania prac związanych z remontem ruch pojazdów zaprojektowano w formie dalekiego objazdu, natomiast ruch pieszych miał się odbywać po dwóch tymczasowych kładkach.

 

Zaprojektowane roboty remontowe przewidywały m.in.: naprawę i wzmocnienie konstrukcji stalowej wiaduktu (kraty, poprzecznic oraz podłużnic), wymianę płyty pomostowej i nawierzchni oraz remont części chodnikowej. Zamontowano również nowe, modułowe urządzenia dylatacyjne i wzmocniono podpory wiaduktu. Obiekt jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej, dlatego projektowane prace wymagały konsultacji z konserwatorem zabytków i zachowania w możliwie największym zakresie istniejącego materiału obiektu, a także niepowtarzalnych rozwiązań konstrukcyjnych. W ramach robót remontowych zaprojektowano również przywrócenie historycznych elementów wyposażenia takich jak balustrady i latarnie w oparciu o archiwalne, przedwojenne fotografie.

 

Realizację obiektu podsumowują najlepiej słowa Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Pana Pawła Katarzyńskiego:

 

„Remont wiaduktu w Gnieźnie był ważnym zadaniem realizowanym przez nas w latach 2020/2021 i ciekawym widowiskiem dla mieszkańców. Wiadukt jest interesujący pod względem konstrukcyjnym, ma zabytkową – niezmienioną od ponad 100 lat kratownicę. To ważny obiekt w centrum miasta, w ścisłym, chronionym obszarze konserwatorskim. Podejmowane działania wymagały konsultacji z konserwatorem zabytków. Natomiast sam proces przesuwania konstrukcji stalowej w centrum miasta, przy czynnej linii kolejowej nie zdarza się często, był więc dużym wyzwaniem dla wykonawcy. Cieszymy się, że przeprowadzona modernizacja poprawiła bezpieczeństwo komunikacyjne oraz – co równie ważne, wpłynęła na poprawę estetyki przestrzeni publicznej”.

 

Biuro SMP dziękuje za możliwość uczestniczenia w tak ciekawym projekcie i dołącza się do gratulacji dla WZDW w Poznaniu!

 

Źródła:

1. Archiwum SMP Projektanci

2. https://www.wzdw.pl/aktualnosci/1090-nagroda-topbuilder-za-remont-zabytkowego-wiaduktu-w-gnieznie

3. https://builderpolska.pl/wp-content/uploads/2015/12/TOP-2022__42-43.pdf

4. materiały TRENDProjekt

Designed by Blue Owl