Konkurs na wykonanie koncepcji kładki „berdychowskiej”

18 października 2018

Nasze biuro przy współpracy z paniami architekt Aleksandrą Kucką oraz Anną Pilawską wzięło udział w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki pieszo-rowerowej nad korytem rzeki Warty oraz Cybiny w Poznaniu.

 

Obiekt stanowić ma połączenie komunikacyjne rejonu Kampusu Politechniki Poznańskiej, czyli tzw. Berdychowa, z południową częścią Ostrowa Tumskiego i lewobrzeżną częścią Poznania w rejonie Chwaliszewa.

Przedstawiamy naszą wizję obiektu i propozycję rozwiązań koncepcyjnych:

Głównym założeniem było, aby w krajobrazie, kładka stanowiła prostą i subtelną linię łączącą oba nabrzeża. Punktem kulminacyjnym obiektu jest część zlokalizowana nad Ostrowem Tumskim. W tym miejscu kładka rozdziela się na dwa biegi sprzężone wewnętrznym szpalerem drzew. Bieg główny, wyniesiony ponad poziom terenu, tworzy rodzaj tarasu z widokiem na panoramę obu brzegów miasta i „bezkres” rzeki Warty. Bieg dolny złożony jest z dwóch łagodnych pochylni, z których jedna sprowadza użytkowników na poziom Ostrowa a druga wprowadza ich z powrotem na kładkę.

Ustrój nośny obiektu zaprojektowano w sposób uwzględniający wymogi hydrologiczne, konstrukcyjne i architektoniczne. Przekroczenie koryt rzecznych zrealizowano przy zastosowaniu dwóch, połączonych ze sobą konstrukcji o ustrojach ciągłych – sześcioprzęsłowym ponad korytem rzeki Warty oraz pięcioprzęsłowym ponad korytem rzeki Cybiny. Ustroje nośne wszystkich części obiektu zaprojektowano jako konstrukcje stalowe. Dźwigary główne ukształtowano w postaci zamkniętych przekrojów skrzynkowych o zmiennej wysokości. Zwarta forma projektowanego obiektu korzystnie wpływa na jego trwałość oraz umożliwia redukcję nakładów finansowych na utrzymanie konstrukcji we właściwym stanie technicznym. Aby zminimalizować wysokość konstrukcyjną oraz uzyskać prawidłowe parametry dynamiczne obiektu, jego ustrój nośny ponad korytami rzek oparto na podporach pośrednich w sposób bezprzegubowy. Zastosowano również rozwiązanie polegające na zakotwieniu przęseł skrajnych do przyczółków, uzyskując w efekcie sprężyste utwierdzenie przęseł przyległych. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom konstrukcyjnym oraz szczegółowej analizie statyczno-wytrzymałościowej uzyskano pożądaną smukłość oraz transparentność konstrukcji.

Wizja architektoniczna w założeniu stanowić ma niezwykle istotny element środowiska miejskiego. Poza oczywistą poprawą parametrów komunikacyjnych przyległych terenów wzbogacić ma także przeprawę o nowe funkcje: m. in. ułatwić dostęp do Ostrowa Tumskiego, urozmaicić przejście przez bariery terenowe, jakie stanowią koryta rzek Warty oraz Cybiny, a także utworzyć nowe punkty widokowe, dogodne do podziwiania panoramy miasta oraz terenów naturalnych w rejonie koryt rzecznych.

Designed by Blue Owl